O Falling Times

Falling Times je trvalý stroj na překlad, jenž v reálném čase představuje neustále přicházející a mizející informace o naší době.

Falling Times upozorňuje na silné znečišťování informačního prostředí, v němž žijeme. Info-společnost vytvořila nový druh konzumenta – info-konzumenta! Zprávy jsou dnes předmětem největší info-spotřeby. Zprávy se víc a víc stávají zábavou – infozábavou. Výrobci zpráv jsou dnes největšími info-znečišťovateli naší doby a přispívají největší měrou k info-ekologické kalamitě.

V naší vizualizaci redukujem obsah na pouhé titulky a klíčová slova, jež se ve zprávách objevují nejčastěji. Tyto zredukované zprávy jsou překládány do dynamického jazyka piktogramů, jež je považován za univerzální a okamžitě srozumitelný.

Více...

Zapojte se!

Spoluvytvářejte kolektivní zprávy definováním významu padajících ikon. Vy vytváříte zprávy! Vy jste ti zpravodajové! Vaše zprávy jsou ty skutečné zprávy! Tím, že ke každé ikoně zadáte klíčové slovo nebo sekvenci klíčových slov, vybíráte zprávy, které budou zobrazeny. Dobrou zábavu.

Zapojte se!