O Falling Times

Falling Times je trvalý stroj na překlad, jenž v reálném čase představuje neustále přicházející a mizející informace o naší době.

Falling Times upozorňuje na silné znečišťování informačního prostředí, v němž žijeme. Info-společnost vytvořila nový druh konzumenta – info-konzumenta! Zprávy jsou dnes předmětem největší info-spotřeby. Zprávy se víc a víc stávají zábavou – infozábavou. Výrobci zpráv jsou dnes největšími info-znečišťovateli naší doby a přispívají největší měrou k info-ekologické kalamitě.

V naší vizualizaci redukujem obsah na pouhé titulky a klíčová slova, jež se ve zprávách objevují nejčastěji. Tyto zredukované zprávy jsou překládány do dynamického jazyka piktogramů, jež je považován za univerzální a okamžitě srozumitelný.

 

Uživatelé na síti mají příležitost kolektivně určovat význam spjatý s každou námi vytvořenou ikonou. Tímto způsobem uživatelé rozhodují nejen která ikona představuje kterou zprávu, ale také zprávy, jež budou vyhledány a posléze ukázány. Tato otevřená platforma bez přestání roste a transformuje se tím, že se učí z kolektivních příspěvků.

Doufáme, že s touto minimalistickou vizualizací dat přispějeme k diskusi o info-e-kologii i o vnímání zpráv a informací obecně. Informační průmysl se podílí méně a méně na tvorbě významu, zatímco vytváří vzorce, jež dekorují náš každodenní život a přesvědčují nás, že mám kontakt se skutečností.