Falling Times Hakkında

Falling Times içinde bulunduğumuz zamana dair sürekli görünüp kaybolan bilgiyi temsil eden ve durmadan büyüyen gerçek zamanlı bir haber dönüştürücüsüdür.

Falling Times içinde yaşadığımız ağır BilgiKirliliğinine atıfta bulunmaktadır. BilgiToplumu yeni bir tür tüketici yaratmıştır- BilgiTüketicisi! Günümüzün en çok tüketilen bilgisi haberlerdir, ve haberler gittikçe daha fazla eğlenceye dönüşmeye başlamıştır- BilgEğlence! Haber yapımcıları zamanın en büyük bilgi kirleticileridir, bu yüzden de BilgiÇevresel felakete en büyük katkı onlardan gelmektedir.

Biz bu sunumda, haberlerde en çok rastlanan içerikleri başlıklara ve anahtar sözcüklere indirgedik. Bu kısaltılmış haberler evrensel ve anında anlaşılabilir kabul edilen dinamik bir piktogram diline dönüştürüldü.

 

Bu sayede kullanıcılar sadece hangi ikonun hangi haberi temsil ettiğine değil, araştırılacak ve sonunda gösterilecek haberlere de karar verebilirler. Bu açık platform sürekli büyümeye ve kolektif katkılardan öğrendikleriyle kendini dönüştürmeye devam etmektedir.

Bu minimal data gösterici sayesinde BilgiÇevresi söylemine katkıda bulunmayı ve genel olarak haber ve bilgi algısını sorgulamayı umuyoruz. Bilgi endüstrisi, gündelik hayatlarımızı sürekli süsleyen ve bizi bir şekilde gerçekliğe bağlı olduğumuza ikna etmeye çalışan bir şablon yaratarak, gittikçe daha az anlam üretmektedir.